انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه خوزستان

وبلاگ انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه خوزستان

قابل توجه کلیه همکاران کتابدار گرامی

حق عضویت سالانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خوزستان مبلغ 700.000 ریال می باشد

    1.مبلغ حق عضویت به شماره حساب 0106304134000 بانک ملی شعبه         شهر دانشگاهی کد 6502  به نام انجمن کتابداری و اطلاع رسانی                 ایران شاخه خوزستان واریز شود.

   2. مبلغ حق عضویت به شماره کارت ( 6037991899556231 بانک ملی)            به نام انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خوزستان

 

------------------------------------------------------------

مزایای عضویت در انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خوزستان

     1- بهره مندی از خدمات علمی، آموزشی و مشاوره ای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خوزستان

    2- بهره مندی از تخفیف ویژه برای شرکت در کارگاه هایی که توسط انجمن و یا با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خوزستان برگزار می شود 

   3- بهره مندی از فرصتهای ویژه برای حضور در همایشهای ملی و منطقه ای که توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خوزستان برگزار می شود.

   4- و .........