ارکان انجمن

تاریخچه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خوزستان دوره اول 1383-1387(ششم خرداد ماه 1383)

 • آقایان دکتر فرج پهلو، دکتر کوکبی، دکتر معرف زاده، عظیمی،  عرب زاده، زرگر و خانمها زارع فراشبندی و بردستانی اولین هیئت رئیسه انجمن کتابداران خوزستان را تشکیل دادند

دوره دوم1387-1391(۲۱ فروردین 1387)

 • دکتر معرف زاده، دکتر فرج پهلو، خانم بردستانی، آقای حیدری، آقای کوهی رستمی، خانم زارع و آقای آهنی. آقای عظیمی و آقای طهماسبی اعضای دور دوم هیئت رئیسه انجمن بودند

دوره سوم 1391-  ادامه دارد(23 آبان 1391)

 • آقای محمد حسن عظیمی ،آقای دکتر غلامرضا حیدری، خانم فاطمه باجی، خانم زهره چراغی، آقای فرج الله نوروزی، خانم آتوسا آبیاری، آقای منصور کوهی رستمی، خانم مریم سبحانی، خانم معصومه رضایی اعضای دور سوم هیئت رئیسه انجمن می باشند

اهداف و رسالت انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خوزستان

 • کمک به توسعه و گسترش اصول و مبانی علم و فن کتابداری و اطلاع رسانی در استان خوزستان
 • همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی
 • ارائه پیشنهاد به انجمن مرکزی جهت طبقه بندی مشاغل و تعیین استانداردهای مورد نیاز در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی
 • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان و کتابداران و دانشجویان ممتاز رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی
 • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و حرفه ای مرتبط با علوم کتابداری و اطلاع رسانی در سطح استان
 • تشکیل سمینار، گردهمایی ها و بازدیدهای علمی در زمینه کتابداری و اطلاع رسانی در سطح استان
 • انتشار کتب و نشریات علمی و پژوهشی در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی
 • شناسایی اهمیت حرفه کتابداری و اطلاع رسانی و ارتقاء جایگاه کتابداران در سطح جامعه
ساختار انجمن

رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی محمد حسن عظیمی

 

 

دبیر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خوزستان
 • عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران
 • دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
 • 21 سال سابقه کار کتابداری در کتابخانه های مختلف
 • راه اندازی و ساماندهی بیش از 65 کتابخانه تخصصی و آموزشی
 • طراح و برنامه نویس
 • طراح و مجری نظامهای اطلاعات مدیریت
 • اجرای دهها طرح پژوهشی ملی
 • مشاور اطلاعاتی سازمانها و نهادهای دولتی

نایب رئیس و مسئول کمیته پژوهش دکتر غلامرضا حیدری

 


 • استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد این دانشگاه
 • اجرای چندین طرح پژوهشی
 • تالیف دهها مقاله و کتاب علمی
 • بیش از 17 سال سابقه کتابداری در کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی

 مسئول کمیته روابط عمومی

 منصور کوهی رستمی

 • سرپرست اداره کل نهاد کتابخانه های استان خوزستان(در حال حاضر)
 • رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهر اهواز
 • معاون نهاد کتابخانه های عمومی استان خوزستان
 • رئیس کتابخانه مرکز ی استان
 • دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران
 • 6سال سابقه کار در کتابخانه های مختلف

 مسئول کمیته گردهمایی ها

فاطمه باجی

 


 • عضو هیات علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بیش از 6 سال سابقه کار کتابداری
 • تالیف و ترجمه چندین مقاله و کتاب علمی

مسئول کمیته کتابخانه ها معصومه رضایی

 


 • کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
 • رئیس کتابخانه مرکزی شرکت مناطق نفت خیز جنوب
 • بیش از 25سال سابقه کتابداری در کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی

مسئول کمیته آموزش زهره چراغی

 


 • کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
 • مدرس دانشگاه پیام نور
 • بیش از 10 سال سابقه کار در کتابخانه های تخصصی

مسئول کمیته انتشارات و بازرس مریم سبحانی نسب

 • کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
 • کارشناس مسئول بخش اسناد و مدارک کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران
 • مدرس دانشگاه پیام نور

دبیر و مسئول دفتر آتوسا آبیاری

 


 • کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
 • مدرس دانشگاه پیام نور
 • 7 سال سابقه کتابداری و اطلاع رسانی در سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی
 • مشارکت در اجرای طرحهای متعدد پژوهشی

مسئول کمیته دانشجویی فرج الله نوروزی

 • کتابدار کتابخانه عمومی
 • کتابدار آموزشگاهی
 • کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
 • 5 سال سابقه کار کتابداری کتابخانه های آموزشگاهی

 

عملکرد

 • انجمن در راستای اهداف و رسالت خود  برگزاری کارگاههای آموزشی، همایشهای تخصصی و ملی منطقهای و انجام پژوهشهای کاربردی را در دستور کار قرار داد. که موفق شده است از ابتدای فعالیت تا کنون فعالیتهایی به شرح زیر را در کارنامه خود داشته باشد.
 • 20 نشست تخصصی و موضوعی با حضور اساتید برجسته
 • 30  کارگاه تخصصی در حوزه اطلاعیابی، روش تحقیق، جستجو در اینترنت، وبلاگ نویسی و پژوهش در حوزههای مرتبط
 • بیش از 30 جلسه عصرانه کتابداری
 • بیش از 40 جلسه اعضاء انجمن بمنظور بررسی و برنامه یزی
 • برگزاری 2 همایش ملی به عنوان همکار برگزارکننده
 • 3 جلسه مجمع عمومی

 

برنامه ها

 • برنامهها و اولویتهای انجمن شاخه خوزستان به شرح زیر میباشد:
 • بررسی و تحلیل وضعیت موجود کتابداری و کتابخانهها در خوزستان
 • نیازسنجی و اولویتبندی فعالیتهای حوزه کتابداری با رویکرد آموزشی، پژوهشی و خدمات فنی
 • طراحی و برگزاری کارگاههای آموزشی برای کارکنان و کتابداران کتابخانه  های عمومی، دانشگاهی، تخصصی در حوزههای مهارتی، نگرشی و بینشی و دانشی آنان
 • طراحی و برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای کتابداران و کارکنان کتابخانهها به منظور توانمند سازی کتابخانه ها
 • طراحی و برگزاری کارگاههای آموزشی بمنظور ارتقاء و بهبود مهارتهای پژوهشی و دانش افزایی دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی
 • بررسی، تدوین و ارائه پروپوزالهای پژوهشی بمنظور شفاف سازی، تبیین و حل مشکلات جاری کتابخانهها و فعالیتهای اطلاعاتی سازمانها و نهادها

چگونگی عضویت و تعامل با انجمن

 • عضویت در سایت انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران از طریق سایت اینترنتی www.ilisa.ir تماس
 • پست الکترونیک   ilisak90@yahoo.com
 • وبلاگ www.ilisak.blogfa.com
 • تماس و تعامل با اعضاء انجمن با ایمیلهای اعضاء
 • آقای محمد حسن عظیمی  azimih@scu.ac.ir
 • آقای دکتر غلام رضا حیدری  ghrhaidari@gmail.com
 • خانم سبحانی نسب  m.sobhani60@gmail.com
 • خانم آتوسا آبیاری  atousa.abiyari@gmail.com
 • خانم زهره چراغی  z.cheraghi58@yahoo.com
 • آقای منصور کوهی رستم  rostami.mk@googlemail.com
 • خانم فاطمه باجی  fbaji@yahoo.com
 • آقای فرج الله نوروزی  faraj.noroozi@gmail.com
 • خانم معصومه رضایی  rezaee_masoomeh@yahoo.com

 

/ 0 نظر / 24 بازدید