ثبت نام دوره های آموزشی

فهرست دوره های آموزشی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خوزستان شماره حساب انجمن کتابداری و اطلاع رسانی جهت واریز وجوه ثبت نام سیبا بانک ملی شعبه شهر دانشگاهی اهواز    0106304134000  ------------------------------------------------------------------------- درصورت تمایل به شرکت در دوره های  مختلف لازم است برای هر دوره فرم ثبت نام را مجددا پر نمایید و اطلاعات مربوط به آن از جمله فیش وازیزی و تاریخ را وارد نمایید کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش

 • ویژه اساتید
 • حد نصاب برگزاری 20 نفر
 • هزینه 200000 ریال
 • مدت 4ساعت

کاربرد فناوری اطلاعات در پژوهش

 • ویژه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • حد نصاب برگزاری 20 نفر
 • هزینه 200000 ریال
 • مدت 4 ساعت

وبلاگ نویسی با رویکرد آکادمیک

 • ویژه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • حد نصاب برگزاری 20 نفر
 • هزینه 200000 ریال
 • مدت 4ساعت

آینده پژوهی، چیستی و چگونگی(1)

 • برای تمام علاقمندان
 • حد نصاب برگزاری 20 نفر
 • هزینه 150000 ریال
 • مدت 2ساعت

قابلیتهای پیشرفته ایمیل در فرایند های ارتباطی محیط مجازی

 • برای تمام علاقمندان
 • حد نصاب برگزاری 20 نفر
 • هزینه 150000 ریال
 • مدت 2 ساعت

روشهای ارزیابی نرم افزارهای کتابخانه ای

 • ویژه مدیران و کتابداران کتابخانه ها و دانشجویان کتابداری
 • حد نصاب برگزاری 20 نفر
 • هزینه 250000
 • مدت  4 ساعت

کار آفرینی در کتابداری و اطلاع رسانی(1)

 • ویژه دانشجویان کتابداری
 • حد نصاب برگزاری 30 نفر
 • هزینه 150000 ریال
 • مدت 2 ساعت

کاربردهای پیشرفته واژه پرداز ورد در پژوهش

 • ویژه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • حد نصاب برگزاری 20 نفر
 • هزینه 200000 ریال
 • مدت 4ساعت

مدیریت زمان(1)

 • برای کلیه علاقمندان
 • حد نصاب برگزاری 30 نفر
 • هزینه 150000 ریال
 • مدت 3ساعت

روشهای جستجوی موفق و اثر بخش در اینترنت(1)

 • برای کلیه علاقمندان
 • حد نصاب برگزاری 20 نفر
 • هزینه 150000ریال
 • مدت 4ساعت

آشنایی با ابزارهای پژوهشی محیط وب

 • ویژه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • حد نصاب برگزاری 20 نفر
 • هزینه 250000 ریال
 • مدت 4ساعت

فناوری اطلاعات در کتابخانه

 • ویژه مدیران و کتابداران کتابخانه ها و دانشجویان کتابداری
 • حد نصاب برگزاری 20 نفر
 • هزینه 150000 ریال
 • مدت 4ساعت

فناوری اطلاعات در سازمان

 • ویژه مدیران و کارشناسان سازمانها
 • حد نصاب برگزاری 15  نفر
 • هزینه 350000 رسال
 • مدت 4ساعت
/ 0 نظر / 27 بازدید